Pornografia i handel ludźmi. Odkrywanie powiązań

W latach 70. i 80. feministki dowodziły, że nie można oddzielić prostytucji od pornografii lub – jak to z charakterystyczną dla siebie błyskotliwością ujęła Andrea Dworkin – „pornografia to prostytucja z włączoną kamerą” [1]. W kolejnych dekadach pojawiły się jednak teoretyczne i polityczne próby oddzielenia pornografii od prostytucji, co odbiło się negatywnie Read more

Przetrwać handel seksem. Fragmenty książki Julie Bindel

Są to fragmenty rozdziału 11 w książce Julie Bindel: „The Pimping of Prostitution. Abolishing the Sex Work Myth”. Selekcja podrozdziałów została dokonana przez autorkę tłumaczenia. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z resztą treści przedstawionych przez autorkę w tej książce.

***

Kim są feministki i aktywistki na rzecz praw człowieka, które Read more

Problem z feminizmem eskalującym handel seksem – odpowiedź na zarzuty Kate Zen. Część II

pierwszej części „Problemu z feminizmem eskalującym handel seksem” Esperanza Fonseca odwołuje się do przeceniania możliwości wyboru kobiet i problemu lekceważenia gwałtów. Rozłożyła również na części pierwsze tezę o społecznej konieczności prostytucji. Każda z tych idei stanowi ukryte założenie tekstu Kate Zen, adresatki listu. W drugiej Read more

Problem z feminizmem eskalującym handel seksem – odpowiedź na zarzuty Kate Zen. Część I

Tekst Esperanzy Fonseci jest kontynuacją jej Socjalistycznej, feministycznej i transpłciowej analizy „pracy seksualnej”, dostępnej w polskiej wersji językowej w dwóch częściach na naszej stronie [1]. Artykuł ten wzbudził wiele kontrowersji i doczekał się odpowiedzi Kate Zen, sexworkerki i aktywistki na rzecz dekryminalizacji „pracy seksualnej”, która oskarża Read more

Część III: Nie możemy oddzielić „pracy seksualnej” od jej kontekstu społecznego

„(…) wartość przeobraża każdy produkt pracy w społeczny hieroglif”.

MARKS, KAPITAŁ, TOM I [1]

Biorąc pod uwagę zatrważającą nierównowagę płci pomiędzy wytwórczyniami i konsumentami, obecną w przemyśle seksualnym (większość sprzedawczyń seksu to kobiety, zaś większość jego nabywców — mężczyźni), prostytucja i inne „prace seksualne” nie mogą być Read more

Część II: Socjalistyczna, feministyczna i transpłciowa analiza  „pracy seksualnej”

 

Dzisiaj prezentujemy tekst amerykańskiej abolicjonistki i komunistki, Esperanzy Fonseci, będący odpowiedzią na przyjęcie przez Demokratycznych Socjalistów Ameryki tzw. Rezolucji nr 53, która uznała dekryminalizację „pracy seksualnej” za jeden z fundamentalnych postulatów partii. Wydarzyło się to po gorącym apelu wystosowanym do DSA przez aktywistki z Nowego Jorku działające na rzecz „dekrymu” i to do nich Read more

Fałszywe apogeum feminizmu: zgoda, część II

Ginna Clark, amerykańska psychoanalityczka, opisała przypadek swojej pacjentki, Avy, która wzbraniała się przed poruszaniem tematów związanych z jej siostrą w trakcie sesji terapeutycznej oraz wyraźnie zaznaczyła, że nie chce o nich mówić. Pacjentka i lekarka miały więc w tym przypadku rozbieżne interesy: niepewność i powściągliwość Avy zderzały się z doświadczeniem i zdeterminowaniem Clark, Read more

Fałszywe apogeum feminizmu: zgoda. Część I

Czy zgoda może ukrywać gwałt? Pytanie to może brzmieć jak paradoks lub jak groźba; jak kolejne obostrzenie dla swobody życia seksualnego. Musimy jednak je postawić. Zgoda na seks nie jest neutralnym mechanizmem, chociaż jako feministki starałyśmy się o to, żeby była traktowana jako lek na całe zło. Read more

Czy seks jest towarem? Część II marksistowskiej analizy „pracy seksualnej”

Część II: Czy możemy uznać „pracę seksualną” za „pracę”?

 

„(…) lecz są wszystkie [towary] sprowadzone do jednakowej pracy ludzkiej, do abstrakcyjnie ludzkiej pracy.”,

Marks, Kapitał, t. I [1]

 

Marks dowodzi, że o wartości wymiennej towarów decyduje „uprzedmiotowiona” w nich, niezbędna do ich wytworzenia, ludzka praca. Tak więc w przypadku dóbr Read more

Część I: Socjalistyczna, feministyczna i transpłciowa analiza  „pracy seksualnej”

Dzisiaj prezentujemy tekst amerykańskiej abolicjonistki i komunistki, Esperanzy Fonseci, będący odpowiedzią na przyjęcie przez Demokratycznych Socjalistów Ameryki tzw. Rezolucji nr 53, która uznała dekryminalizację „pracy seksualnej” za jeden z fundamentalnych postulatów partii. Wydarzyło się to po gorącym apelu wystosowanym do DSA przez aktywistki z Nowego Jorku działające na rzecz „dekrymu” i to do nich bezpośrednio Read more