Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Bzu – podsumowanie

Stowarzyszenie Bez zostało założone 17 grudnia 2021 roku w rocznicę tego wydarzenia odbył się Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Bzu. Trwał on dwa dni, tj. 17-18.12.2022, i miał na celu podsumowanie pierwszego roku naszej działalności. Oprócz członkiń Stowarzyszenia zaproszenie otrzymały wszystkie nasze wolontariuszki oraz osoby wspierające Bez, niejednokrotnie od samego początku. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 28 osób 83% stanowiły kobiety i osoby o innej identyfikacji płciowej, a 17% mężczyźni. 40% gościń przyjechało spoza Warszawy.

Stworzyłyśmy pierwszą w Polsce przestrzeń dla zwolenniczek abolicjonizmu przemysłu seksualnego, aby wymienić się doświadczeniami i refleksjami na temat możliwych rozwiązań i strategii pomocowych. Po raz pierwszy abolicjonistki z całego kraju mogły poznać się i w otwartej dyskusji zaadresować najważniejsze problemy.

Tworzenie siatki działaczek abolicjonistycznych jest kluczowe, ponieważ pozwala nam pracować skuteczniej i w szerszym zakresie. Mamy możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy, a także wartościowych pomysłów. W ramach takiej właśnie wymiany nasze członkinie omówiły zanonimizowane case study (pol. studium przypadku) pomocy kryzysowej dla osób, które zgłosiły się do Stowarzyszenia. Zwróciłyśmy uwagę na zastosowanie wiedzy zdobytej na szkoleniach dotyczących pierwszego kontaktu z osobami w sytuacjach kryzysowych. Ponadto, przepracowałyśmy najważniejsze aspekty dla długotrwałej, bezpiecznej i skutecznej pomocy kobietom chcącym wyjść z przemysłu seksualnego. 

Jako jedyna w pełni oddolna organizacja w Polsce zajmująca się kwestią wyzysku w przemyśle seksualnym podczas pierwszego roku działalności zaczęłyśmy pojawiać się w mediach. Zauważyłyśmy też znaczące braki w wiedzy i nieuwagę dziennikarzy oraz osób medialnych, a czasem nas samych, kiedy wypowiadamy się w mediach na temat seksbiznesu. Kwestie precyzji i inkluzywności języka poruszyła Anna Obłękowska w trakcie bloku językowego. 

Nasza nowa członkini, Aleksandra Walter, omówiła również kwestie dostępu do opieki medycznej, w tym antykoncepcji i aborcji, wśród społeczności g/Głuchych kobiet. Wykluczenie g/Głuchych negatywnie wpływa zarówno na ich autonomię cielesną, poczucie bezpieczeństwa, jak i możliwość podejmowania świadomych wyborów, przez ograniczony dostęp do wiedzy i opieki lekarskiej. To temat niesamowicie ważny — szacuje się, że osób g/Głuchych w Polsce jest około pół miliona, a g/Głuche kobiety są szczególnie narażone na przemoc, m.in. w gabinetach lekarskich, w szpitalach, ale także we własnych domach.

 

Pierwszy dzień zjazdu przypadał również na dokładną rocznicę założenia Stowarzyszenia. Z tej okazji jedna z gościń upiekła tort, za który wszystkie Bziary są niezmiernie wdzięczne. Świętowanie roku działalności niezależnej, oddolnie finansowanej organizacji w towarzystwie abolicjonistek z całej Polski stało się jeszcze słodsze.

Za wspaniały tort dziękujemy Justynie z @cutemessycakes na Instagramie!

 

Drugi dzień zjazdu

Po językowych rozważaniach przecinanych praktyką i integracją polskich abolicjonistek przyszedł czas na podsumowanie roku działalności Stowarzyszenia. Przez rok Bez osiągnął znacznie więcej, niż zakładałyśmy na samym początku. Nie oznacza to jednak, że osiądziemy na laurach! Podsumowanie pierwszego roku to dla nas okazja, aby zebrać wszystkie obszary naszej działalności w całość i spojrzeć z perspektywy czasu na rozwój zarówno nas jako działaczek, jak i na to, jak zmieniała się debata publiczna wokół przemysłu seksualnego.

Najważniejsze sukcesy Stowarzyszenia:

 1. Poszerzyłyśmy nasze grono o 5 nowych członkiń.
 2. Kontynuujemy współpracę z wolontariuszkami.
 3. Stworzyłyśmy skrzynkę mailową dla potrzebujących.
 4. W 2022 roku zgłosiło się do nas 7 osób potrzebujących naszego wsparcia.
 5. Przez 52 tygodnie działalności opublikowałyśmy 57 artykułów.
 6. Regularnie docieramy do kilku-kilkunastu tysięcy odbiorczyń.
 7. Sześć razy pojawiłyśmy się w mediach, po raz pierwszy 4 kwietnia 2022 r. w Onecie.
 8. Przedstawiłyśmy panel o gwałcie wojennym jako strategii wojennej na III Zjeździe Młodzieży w Ruchu Pracowniczym, organizowanym przez OZZ Inicjatywa Pracownicza.
 9. Mamy 21 Matronek, które wspierają naszą działalność na Patronite.
 10.  Odbyłyśmy szkolenie z pomocy kryzysowej, a kolejne mamy już w planach.

Zjazd zaowocował wytworzeniem spójnej, jeszcze bardziej ukierunkowanej strategii rozwoju naszej działalności. Dzięki dyskusji między członkiniami i sympatyczkami miałyśmy okazję zderzyć różne punkty widzenia i perspektywy, a także zapoznać się z potencjalnymi trudnościami, które mogą wystąpić. Wspólnymi siłami udało nam się równieży wypracować pięć głównych celów na 2023 rok:

 1. Nacisk na prewencję i profilaktykę: chcemy skupić się na prowadzeniu warsztatów, tworzeniu materiałów edukacyjnych i stopniowej profesjonalizacji redakcji.
 2. Integracja z organizacjami międzynarodowymi: podejmiemy próby stałego kontaktu z innymi grupami abolicjonistycznymi.
 3. Powstanie materiałów propagandowych: promocja stowarzyszenia poza przestrzenią internetową.
 4. Realizacja planu szkoleniowego z interwencji kryzysowych: pełne przeszkolenie wszystkich członkiń Bzu.
 5. Stworzenie wspierającej przestrzeni dla przetrwanek: podejmiemy próbę utworzenia socjoterapeutycznej grupy wsparcia.

Możemy obiecać, że w 2023 planujemy nie tylko kontynuować naszą działalność, ale ciągle ją rozwijać; czeka na Was mnóstwo inicjatyw, które nie wydarzyłyby się bez Waszego wsparcia.

Nasza działalność i dalszy rozwój siatki pomocowej nie miałyby miejsca bez Waszego wsparcia: na Patronite, przez jednorazowe wpłaty oraz przez udostępnienia naszych materiałów. Dziękujemy za ten rok!