chcesz się z nami skontaktować?

Moż­na się z nami konak­to­wać pod adre­sem: stowarzyszenie.bez​@gmail.com

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Zapew­nia­my ano­ni­mo­wą i dopso­wa­ną do potrzeb pomoc dla osób w kryzysie. 

Jeśli potrze­bu­jesz pomo­cy, napisz do nas na adres stowarzyszenie.bez.pomoc@gmail.com