Problem z feminizmem eskalującym handel seksem – odpowiedź na zarzuty Kate Zen. Część II

pierwszej części „Problemu z feminizmem eskalującym handel seksem” Esperanza Fonseca odwołuje się do przeceniania możliwości wyboru kobiet i problemu lekceważenia gwałtów. Rozłożyła również na części pierwsze tezę o społecznej konieczności prostytucji. Każda z tych idei stanowi ukryte założenie tekstu Kate Zen, adresatki listu. W drugiej Read more