Mężczyźni kupujący seks mają wiele wspólnego z mężczyznami stosującymi przemoc seksualną

Wyniki potwierdzają dekady prac badawczych Neila Malamutha, profesora UCLA i współautora badania

„Wydaje się, jakby jej tam tak naprawdę nie było”. 

– Uczestnik badania, nabywca usług seksualnych

Według badania opublikowanego 31 sierpnia 2015 roku w Journal of Interpersonal Violence, mężczyźni korzystający z płatnych usług seksualnych są mniej empatyczni wobec kobiet zajmujących się prostytucją niż mężczyźni, którzy seksu nie nabywają [1]. Badanie, którego współautorem jest profesor UCLA Neil Malamuth, wykazało również, że mężczyźni, którzy wybierają nabywanie usług seksualnych, częściej przyznają się do popełnienia gwałtu lub innych aktów przemocy seksualnej.

Badanie sfinansowane przez fundację Hunt Alternatives przeprowadzono wśród stu jeden mężczyzn z okolic Bostonu, którzy korzystają z usług prostytutek i stu jeden mężczyzn, którzy tego nie robią. Aby dotrzeć do obu grup mężczyzn, podobnych pod względem wieku, pochodzenia etnicznego oraz statusu społeczno-ekonomicznego, badacze przebadali ponad 1200 osób. Mężczyznom zagwarantowano anonimowość, a każdy z nich brał udział w wywiadzie trwającym około dwóch godzin. 

Malamuth, profesor komunikacji i psychologii, na podstawie tych wywiadów stawia mocną tezę: perspektywa stu jeden bostońskich mężczyzn, którzy przyznają się do kupowania seksu, jest podobna do perspektywy mężczyzn stosujących przemoc seksualną.

„Nasze ustalenia wskazują, że mężczyźni korzystający z płatnych usług seksualnych, dzielą pewne kluczowe cechy z mężczyznami, którzy stwarzają zagrożenie stosowania przemocy seksualnej. Członkowie obu grup preferują beznamiętny seks, obawiają się odrzucenia przez kobiety, w przeszłości dopuszczali się aktów agresji seksualnej, a także cechują się toksycznym podejściem do męskości. Ci, którzy kupują seks wykazują mniejsze skłonności do odczuwania empatii dla kobiet zajmujących się prostytucją niż mężczyźni, którzy tego nie robią. Ponadto objawia się u nich tendencja do postrzegania prostytutek jako osób z natury innych od reszty kobiet”.

Inne badania o podobnym zakresie tematycznym również wykazują, że niższy poziom empatii u mężczyzn wiąże się z tendencją do stosowania przemocy seksualnej wobec kobiet [2].

To, czy prostytucja jest pracą, czy też wykorzystywaniem seksualnym jest kontrowersyjnym, ale i intensywnie eksploatowanym tematem debat. Przytoczone wyniki badań przemawiają jednak za tezą, jakoby prostytucja nosiła więcej znamion wykorzystywania seksualnego niż dobrowolnej, moralnie neutralnej pracy. Melissa Farley, główna autorka badania i dyrektorka wykonawcza Prostitution Research and Education, organizacji non-profit z siedzibą w San Francisco, liczy na to, że dzięki swoim analizom wpłynie na poziom i kierunek dyskursu dotyczącego prostytucji:

„Mamy nadzieję, że nasze badanie przyczyni się w przyszłości do odrzucenia mitu, wedle którego nabywcy usług seksualnych to po prostu sfrustrowani seksualnie mili faceci, którzy mają dobre intencje”.

Farley, ekspertka w dziedzinie prostytucji i handlu ludźmi, twierdzi również, że gdyby badanie nie wykazało różnic między poglądami mężczyzn, którzy kupują seks, a tymi, którzy tego nie robią, mogłoby ono umocnić stanowisko zwolenników legalizacji i regulacji prostytucji. Naukowczyni optuje jednak za zgoła innym systemem prawnym, który adresowałby problemy wynikające z jej badań:

„Biorąc pod uwagę znaczny poziom przemocowych postaw i zachowań wykazywanych przez klientów prostytutek, bardziej postępową polityką prawną wydaje się być ta stosowana w Szwecji czy Norwegii, gdzie prostytucja jest rozumiana jako przestępstwo wymierzone w kobiety marginalizowane pod względem ekonomicznym i etnicznym” przekonuje. „Model nordycki penalizuje nabywców usług seksualnych, ale dekryminalizuje osoby zajmujące się prostytucją, jednocześnie zapewniając im wsparcie w dalszych wyborach”.

Pracownicy naukowi swoje wnioski podpierają cytatami z przeprowadzonych na potrzeby badania wywiadów. Jeden z mężczyzn z grupy korzystającej z usług prostytutek porównał tę transakcję do pozbycia się papierowego kubka od kawy po opróżnieniu jego zawartości. „Jak skończysz, to się go pozbywasz” podsumował. Inny, o kobietach zajmujących się prostytucją wyrażał się w następujący sposób: 

„Myślę, że one często czują się poniżone. To znaczy, te które poznałem zupełnie nie wierzą w siebie, przez co czują się bardziej jak jakiś towar niż jak osoba”.

Malamuth podaje, że badanie potwierdziło możliwość przewidzenia wielu czynników  wskazujących na ryzyko stosowania przemocy seksualnej, które badał przez ostatnie 35 lat. Jego Model Zbieżności (ang. Confluence Model) nakreśla charakterystykę mężczyzn stwarzających ryzyko popełnienia aktów przemocy seksualnej. Podkreśla on kilka kluczowych czynników wskazujących na podwyższone ryzyko, w tym zachowania antyspołeczne, preferencję do beznamiętnego seksu, traktowanie seksu bardziej jako sportu niż jako części intymnej relacji oraz syndrom wrogiej męskości (ang. Hostile Masculinity Syndrome), który obejmuje takie cechy jak osobowość narcystyczna, niechęć wobec kobiet oraz dążenie do posiadania władzy nad kobietami.

Badanie wykazało również, że ankietowani mężczyźni posiadali stosunkowo dużą wiedzę na temat przymusu i handlu ludźmi oraz wielu przyczyn, dla których kobiety mogą zajmować się prostytucją. Byli również świadomi niskiej samooceny, depresji, nadużywania substancji i dysocjacji u kobiet, z usług których korzystali, co nie przeszkodziło im w dokonaniu transakcji.

_________

Tekst Stuarta Wolperta, Men who buy sex have much in common with sexually coercive men, oryginalnie opublikowany na stronie https://newsroom.ucla.edu/ w języku angielskim. Za tłumaczenie dziękujemy Małgorzacie Odolczyk. 

Dostęp: https://newsroom.ucla.edu/releases/men-who-buy-sex-have-much-in-common-with-sexually-coercive-men (28.12.2021)

Bibliografia:

[1] Farley et al., Comparing Sex Buyers With Men Who Do Not Buy Sex: New Data on Prostitution and Trafficking. Dostęp:  https://prostitutionresearch.com/men-who-buy-sex-have-much-in-common-with-sexually-coercive-men-new-study-shows-4/

[2] Lisak, D., Ivan, C., Deficits in intimacy and empathy in sexually aggressive men. Journal of Interpersonal Violence, 10, 296-308.